Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

MEB Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 2013

MEB Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 2013
Milli Eğitim Bakanlığı 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı başlarken çıkarttığı yeni yönetmelik ile MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ yürürlüğe girmiştir
7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarının eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak